Įmonių turto draudimas

Įmonių turto draudimas įmonėms priklausančio nekilnojamo turto (pastatų ir kitų statinių), kilnojamojo turto (gamybos bei prekybos įrenginių, prekių, žaliavų, atsargų, paruoštos produkcijos, biuro įrangos ir pan.) ar kitų papildomų draudimo objektų draudimas.

Įmonių turtas gali būti apdraudžiamas išvardintų rizikų draudimu nuo:

 • ugnies;

 • vandens;

 • gamtos jėgų;

 • vagystės su įsilaužimu, vandalizmo po įsilaužimo, apiplėšimo;

 • stiklo dužimo;

 • trečiųjų asmenų tyčinės veikos;

 • transporto priemonės atsitrenkimo;

 • įtampos svyravimų;

 • smūgio bangos;

 • apiplėšimo keliuose;

 • kitų draudėjo ir draudiko sutartų draudžiamųjų įvykių.

Visų rizikų draudimo apsauga galioja visais atvejais, išskyrus keletą išimčių.

RZ Group 2024 Visos teisės saugomos