Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Bendroji civilinė atsakomybė

  1. Civilinė atsakomybė, dėl statinių, patalpų, teritorijų eksploatacijos, kai dėl objektų valdymo padaroma žala tretiesiems asmenims.

  2. Civilinė atsakomybė, dėl vykdomos apdraustos veiklos ir jos metu padarytos žalos tretiesiems asmenims.

  3. Civilinę atsakomybę, dėl apdrausto produkto ir jo žalos padarytos tretiesiems asmenims.

Papildomai, galima apdrausti Jūsų civilinę atsakomybę dėl žalos:

  • Jūsų darbuotojams (darbdavio civilinė atsakomybė);

  • Jums patikėtam turtui;

  • aplinkai (atlyginamos šios žalos likvidavimo išlaidas);

  • vykdant pakrovimo, perkrovimo, iškrovimo darbus;

  • valdant, naudojant transporto priemones, savaeiges darbo mašinas;

  • Jūsų pasamdytų subrangovų atsakomybei;

  • Dėl kitų, individualių ir Jums aktualių rizikų;

RZ Group 2024 Visos teisės saugomos